Keunggulan SD Islam Ar-Rahmat :

  1. Sholat Dzuhur berjama’ah
  2. Sholat Dhuha
  3. One Day One Ayat
  4. Pembinaan Keislaman
  5. Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT)
  6. Sekolah Ramah Anak